โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อยของคุณที่จะเติบโตอย่างเหมาะสมและมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ขนมเด็ก พัฟมัลติเกรนเราทำขึ้นเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการฟันที่กำลังงอกของเด็กอ่อน นอกจากนี้เรายังมีขนมบิสกิตข้าวที่ทำจากข้าวกล้องหอมมะลิพร้อมกับผลไม้และผักจริง และ ละลายในปาก บิสกิตข้าวเหล่านี้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยหัดเดิน เด็กๆสามารถที่จะถือในมือได้เอง เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการกินด้วยตัวเองทางอ้อม

Good Nutrition is important for your baby to grow appropriately and live a healthful life

Our soft multigrain puff is made specifically for teething and perfectly for introducing solid food to a child. We also offer melt in mouth rice biscuits, made from brown jasmine rice together with real fruits and vegetables. These rice biscuits are in the perfect size for toddlers to hold in their hand so that they can learn how to eat by themselves.